Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Mniejszość niemiecka

MNIEJSZOŚĆ NIEMIECKA

Charakterystyka zajęć języka niemieckiego mniejszości
(dla potrzymania tradycji narodowej bądź etnicznej)

1. Nauczyciel prowadzący zajęcia: Monika Rosłan

2. Liczba uczniów z podziałem na klasy:
klasa I a SP – 23 uczniów
klasa I b SP – 19 uczniów
klasa I c SP – 13 uczniów
klasa I d SP – 16 uczniów

3. Wymiar godzin: po 3 godziny tygodniowo dla każdej z klas

4. Formy realizacji: zajęcia dydaktyczne, rozwijające, ruchowe, plastyczno-techniczne,
np. wykonywanie słowniczków obrazkowych, plakatów, plansz tematycznych, wykonywanie zadań na kartach pracy, krzyżówki, czytanie, przepisywanie lub tłumaczenia tekstów itp.

5. Metody pracy:
- aktywizujące,
- poglądowa,
- praktyczna,
- problematyczna,
- słowna itp.

6. Główne założenia, cel: utrwalanie nawyków językowych, usprawnianie tych nawyków,   utrwalanie poznawanego materiału na lekcjach poprzez różnorodne karty pracy, gry i zabawy, kształtowanie określonych umiejętności, kształtowanie poczucia wartości języków obcych, utrwalanie poznawanych treści gramatycznych, wykonywanie plansz tematycznych i prac plastycznych związanych z danym zakresem tematycznym.