Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Wolontariaty

WOLONTARIATY

Szkolny Klub Wolontariusza „Kornelowskie Słońce”

W szkole podstawowej działa od roku szkolnego 2013/2014 szkolny klub wolontariusza „Kornelowskie Słońce”. Opiekunem klubu jest pani Weronika Kwaśniewska. Ideą SKW jest propagowanie i szerzenie pomocy wolontarystycznej wśród uczniów naszej szkoły. Do klubu należy 17 wolontariuszy: Michalina Kuśmierczyk, Paulina Wojtaszek, Bartek Baranek, Daria Książek, Helena Minge, Weronika Szajda, Weronika Ślusarczyk, Nikolas Żurawski, Maksymilian Żurawski, Alicja Bieniek, Elżbieta Boroszko, Nikola Gdowska, Hanna Kopacz, Nina Kowal, Zuzanna Kowal, Oliwia Lewińska, Agata Rabenda.

Działania wolontariuszy skupione są na pomocy lokalnej jak i ogólnopolskiej. W roku szkolnym 2016/2017 wolontariusze brali udział w akcji BohaterON, polegającej na wysłaniu pocztówki do Powstańca, sprzątali zaniedbane groby na cmentarzu w Kobylnicy, zorganizowali kiermasze ciast, z których zebrane środki przeznaczyli na zakup zabawek do akcji „Strażnicy dzieciom” organizowanej przez Straż Gminną oraz zakup artykułów spożywczych i chemicznych do akcji „Seniorom na Wielkanoc” organizowanej wspólnie z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kobylnicy, brali również udział w zbiórce żywności organizowanej przez Bank Żywności oraz zorganizowali zbiórkę artykułów papierniczych dla dzieci przebywających na oddziale pediatrycznym Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Do największych sukcesów klubu zaliczyć należy wyróżnienie w kategorii „Ósemeczka” w XXIII Ogólnopolskim Samorządowym Konkursie Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”  dla dwóch uczennic klasy VI B Oliwii Lewińskiej i Nikoli Gdowskiej.

 

Klub Wolontariusza „Tęcza” działający w Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy.

Klub Wolontariusza „Tęcza” powstał w 2007r. , od tego czasu  prężnie działa  na wielu płaszczyznach. Uczniowie należący do Klubu  bardzo chętnie angażują się w różnego rodzaju przedsięwzięcia i akcje charytatywne, których w trakcie roku szkolnego jest wiele.
Klub Wolontariusza przy Gimnazjum w Kobylnicy od kilku lat współpracuje z Bankiem Żywności w Słupsku, wspierając w ten sposób najbardziej potrzebujące osoby. Uczniowie kilka razy w roku uczestniczą w zbiorkach żywności: „Podziel się posiłkiem”, „Świątecznej Zbiórce Żywności” oraz „Wielkanocnej Zbiórce Żywności”.

Wiele zaangażowania i pracy uczniowie – wolontariusze wkładają w przygotowanie organizowanych, przez szkołę czy Gminę Kobylnica, imprez do których zaliczyć można: Festiwale Nauki, Festyny Rodzinne, konkursy tematyczne czy Wojewódzkie Targi Edukacyjne.

Wolontariusze od 3 lat pomagają też w organizacji i przeprowadzeniu turniejów, organizowanych przez Uczniowski Klub Sportowy „Piast-B”, działający przy Zespole Szkół Samorządowych w Kobylnicy. Ponadto, wolontariusze z klas trzecich  Gimnazjum pomagają opiekunom świetlic wiejskich w organizacji zajęć  popołudniowych na terenie Gminy Kobylnica.

Od kilka lat wolontariusze z wielkim zaangażowaniem koordynują akcję zbiórki plastikowych nakrętek  na rzecz akcji charytatywnych i fundacji. Od ubiegłego roku kobylniccy wolontariusze wspomagają realizację Olimpiad Specjalnych. Z ogromnym zaangażowaniem, wypływającym z potrzeby serca, przygotowują zawodników do startu, czuwają nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji oraz bezpieczeństwem na zawodach. Dwa lata z rzędu wolontariusze z Klubu Wolontariusza „Tęcza” zajęli zaszczytne miejsca w Samorządowym konkursie nastolatków  „Ośmiu Wspaniałych”.

Dzięki podpisaniu porozumienia o współpracy i wypracowaniu odpowiedniej liczby godzin, uczeń-wolontariusz otrzymuje dodatkowe punkty podczas rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej.

Dzięki pracy wolontarystycznej uczniowie poznają i rozumieją problemy społeczne, doświadczają uczucia satysfakcji z niesienia pomocy ludziom, wykorzystują talenty i umiejętności wynikające z własnych zainteresowań oraz sprawdzają się w trudnych, nowych i nietypowych sytuacjach.

 

Prezent pod choinkę

Od roku szkolnego 2015/2016 nasza szkoła bierze udział w akcji charytatywnej „Prezent pod choinkę” organizowanej przez Centrum Misji i Ewangelizacji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, której koordynatorem w naszym regionie jest ks. Wojciech Froehlich, Dyrektor Diakonii Pomorskiej.

Akcja ma celu zebranie paczek-prezentów świątecznych dla chłopców i dziewcząt w wieku 2-5, 6-8, 9-11, 12-15 lat, którzy mieszkają na Białorusi, w Rumunii i na Ukrainie, a rozpoczyna się ona w październiku i kończy na początku listopada. W akcji z 2016 roku zebrano 136 paczek, 86 ze szkoły podstawowej i 50 z gimnazjum.