Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Uczniowie

 


Home > Uczniowie > Kalendarz roku szkolnego

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

Rozpoczęcie roku szkolnego – 3 września 2018 r.
Zimowa przerwa świąteczna – 23 - 31 grudnia 2018 r.
Ferie zimowe – 11 lutego – 24 lutego 2019 r.
Wiosenna przerwa świąteczna – 18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.
Zakończenie roku szkolnego – 21 czerwca 2019 r.
Ferie letnie – 22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

Egzamin gimnazjalny:

1. Część humanistyczna – 10 kwietnia 2019 r.
2. Część matematyczno – przyrodnicza – 11 kwietnia 2019 r.
3. Część z języka obcego nowożytnego – 12 kwietnia 2019 r.

Terminy dodatkowe egzaminu:

1. Część humanistyczna – 3 czerwca 2019 r.
2. Część matematyczno – przyrodnicza – 4 czerwca 2019 r.
3. Część z języka obcego nowożytnego – 5 czerwca 2019 r.

Termin ogłoszenia i przekazania wyników egzaminu gimnazjalnego:    14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego:    21 czerwca 2019 r.

Egzamin ósmoklasisty:

1. Język polski – 15 kwietnia 2019 r.
2. Matematyka– 16 kwietnia 2019 r.
3. Język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r.

Terminy dodatkowe egzaminu:

1. Język polski – 3 czerwca 2019 r.
2. Matematyka– 4 czerwca 2019 r.
3. Język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r.

Termin ogłoszenia i przekazania wyników egzaminu ósmoklasisty:     14 czerwca 2019 r.
Termin wydania zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty:      21 czerwca 2019 r.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych:
2 listopada 2018 r. – dzień po Wszystkich Świętych
2 maja 2019 r. – Dzień Flagi Państwowej