Poczta nauczyieli Biblioteka szkolna
ul. Główna 63
76-251 Kobylnica
(0 59) 841 52 12

Rodzice


Home > Rodzice > Rada rodziców

RADA RODZICÓW

Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego

Przewodniczący - Barbara Koźluk
Zastępca przewodniczącego - Katarzyna Niewęgłowska
Zastępca przewodniczącego - Tomasz Malski
Sekretarz - Danuta Kowalska-Żukowska
Skarbnik - Monika Rosłan